gim10@cardedeu.cat

Escola de Pàdel

De 2 a 4 alumnes per classe. Tots menors (fins a 15 anys) o tots adults (a partir de 16 anys)

Horaris:
Dimarts de 16 a 17 h o de 17 a 18 h.
Dimecres de 10 a 11 h, d'11 a 12 h, de 14 a 15 h o de 15 a 16 h.
Divendres de 16 a 17 h o de 17 a 18 h.

Consulta els preus a recepció