GiM10 Esport i Salut a Cardedeu

Gaudeix de les nostres magnífiques instal·lacions
Classes dirigides per professionals disposats
a ajudar-te en qualsevol moment
Un lloc on relaxar-te o entrenar
tu decideixes
Reserva ja i gaudeix de les nostres
pistes de pàdel
Slider

Horari:

Laborables: de 7.00 a 21.00
Dissabtes: de 8.00 a 20.00
Diumenges: de 9.00 a 14.00

Al Complex Municipal Gim10 Cardedeu t’oferim un espai on podràs relaxar-te, cuidar-te, gaudir del teu moment, gaudir del moviment tot fent salut, descarregar, superar-te física i mentalment, muscular i divertir-te.

AVÍS LEGAL

Introducció

El contingut d’aquesta pàgina web és propietat de C10 Serveis i Manteniments, SL.

D’acord amb l’establert a la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, a continuació indiquem les dades de la informació general del nostre lloc web :

Titular: C10 Serveis i Manteniments SL

CIF: B66843921

Adreça: plaça de Sant Joan, 1

Correu electrònic: gim10@cardedeu.cat

Telèfon :93 844 46 74

Aquestes condicions regulen l’ús del citat portal d’internet, al que s’accedeix a través de l’adreça d’internet “www.gim10.cat” , que posa a la disposició dels usuaris d’internet.

Es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment i sense previ avís, la presentació, configuració i contingut del portal, així com les condicions de la seva utilització. Quan això sigui raonablement possible, s’advertirà prèviament d’aquestes modificacions.

Es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al portal en qualsevol moment i sense necessitat de preavís a aquells usuaris que incompleixin aquestes condicions d’ús.

 

Drets i obligacions de l’usuari del web

La utilització del portal és lliure, atribueix la condició d’usuari i implica l’acceptació plena i sense reserves per part de l’usuari de totes i cadascuna de les presents condicions d’ús i de contractació aplicables als usuaris que es donin d’alta en els serveis oferts a través del web.

Com a conseqüència, l’usuari ha de llegir atentament aquestes condicions d’ús en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar el portal, ja que les mateixes poden ser objecte de modificacions.

En particular, l’usuari es compromet a utilitzar el portal, els seus continguts i serveis de forma correcta i diligent, així com abstenir-se d’utilitzar-lo amb finalitats o efectes il·lícits, il·legals, prohibits per les presents condicions d’ús, lesius dels drets i interessos de tercers, contraris a la llei, a bona fe i a l’ordre públic o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar el portal, havent de respondre dels danys i perjudicis que puguin causar-se com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

Així mateix l’usuari es compromet a no emprar el contingut i serveis del present portal per provocar danys en sistemes de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualsevol altre sistema susceptible de provocar els danys anteriorment esmentats dels continguts i dels serveis per part de la resta d’usuaris.

L’accés al portal no implica l’obligació de controlar l’absència de virus o qualsevol altre element informàtic nociu, devent l’usuari disposar d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius, per la qual cosa no es responsabilitza dels danys produïts en els equips informàtics dels usuaris o de tercers durant la navegació pel portal.

L’usuari és conscient i accepta que l’ús del portal, els seus continguts i serveis, té lloc, en tot cas, sota la seva exclusiva responsabilitat.

 

Propietat Intel·lectual i Industrial

La totalitat d’aquesta pàgina web: text, imatges, marques comercials, logotips, arxius d’àudio i vídeo, botons, combinacions de colors, així com l’estructura, selecció, ordenació i presentació dels seus continguts, és propietat de C10 Serveis i Manteniments SL  es troba protegida per la legislació espanyola sobre propietat intel·lectual i industrial.

Així mateix i sense perjudici de l’anteriorment citat, el contingut d’aquest web també té la consideració de programa d’ordinador i li és aplicable tota la normativa espanyola i europea vigent sobre la matèria. Queda expressament prohibida la reproducció total o parcial d’aquest web sense el permís exprés i per escrit de C10 Serveis i Manteniments SL.

Entre altres serveis, podrà incloure enllaços a altres webs d’internet. Aquests enllaços no representen cap tipus de relació entre els particulars o empreses titulars dels citats webs. No és responsable dels continguts que publiquin les pàgines enllaçades, no comparteix les opinions reflectides en elles i respecta els drets de propietat intel·lectual que els seus autors puguin posseir sobre les mateixes.

 

Accés i ús

L’accés a l’aplicació estarà limitat a majors de 14 anys. No obstant això, l’accés a determinats continguts i/o participació en les promocions pot estar limitat a majors d’edat o menors emancipats, segons s’indiqui en cada cas. Amb caràcter general, l’usuari podrà accedir a l’aplicació i/o web de forma lliure i gratuïta. L’usuari reconeix i accepta que l’accés i ús de l’aplicació i/o web té lloc lliure i conscientment, sota la seva exclusiva responsabilitat. No serà en cap cas responsable de l’ús que l’usuari i/o tercers poguessin fer de l’aplicació i/o web ni dels danys i perjudicis que poguessin derivar-se del mateix.

L’usuari haurà d’abstenir-se de:
  1. Fer un ús no autoritzat o fraudulent de l’aplicació i/o web.
 2. Accedir o intentar accedir a recursos restringits de l’aplicació i/o lloc web.
3. Utilitzar l’aplicació i/o web amb finalitats o efectes il·lícits, il·legals, contraris a l’establert en les presents condicions generals d’ús, a la bona fe i a l’ordre públic, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar o impedir la normal utilització de l’aplicació i/o web.
 4. Provocar danys a l’aplicació i/o web o als sistemes dels seus proveïdors o de tercers.
5. Introduir o difondre virus informàtics o qualsevol altre sistema físic o lògic que sigui susceptible de provocar danys en els sistemes dels seus proveïdors o de tercers, intentar accedir, utilitzar i/o manipular les dades de  tercers proveïdors i altres usuaris.
6. Reproduir, copiar, distribuir o permetre l’accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública igual com transformar o modificar els continguts, tret que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això estigui legalment permès.
7.Obtenir o intentar obtenir els continguts emprant per a això mitjans o procediments diferents dels quals, segons els casos, s’hagi posat a la seva disposició a aquest efecte.

L’usuari únicament podrà accedir a l’aplicació a través dels mitjans autoritzats.

És responsabilitat de l’usuari assegurar-se que ha descarregat l’aplicació correcta al seu dispositiu. No serà responsable en cas que l’usuari no disposi d’un dispositiu compatible o hagi descarregat una versió de l’aplicació incompatible amb el seu dispositiu.

L’accés a l’aplicació estarà subjecte en tot cas al previ registre de l’usuari mitjançant l’emplenament del corresponent formulari, que serà facilitat a l’usuari.

Es reserva el dret d’acceptar o rebutjar lliurement la sol·licitud de registre per part de l’usuari. Les dades introduïdes per l’usuari en el formulari de registre hauran de ser exactes, actuals i veraces en tot moment.

L’accés i ús de l’aplicació o de l’àrea específica del web estarà subjecta una contrasenya assignada a l’usuari en emplenar el formulari de registre. L’accés serà responsabilitat usuari, que respondrà en tot cas de tal accés i ús. L’usuari serà responsable en tot moment de la custòdia de la seva contrasenya, assumint, en conseqüència, qualsevol dany i perjudici que poguessin derivar-se del seu ús indegut, així com de la cessió, revelació o pèrdua de la mateixa. En cas d’oblit de la contrasenya o qualsevol altra circumstància que suposi un risc d’accés i/o utilització per part de tercers no autoritzats, l’usuari ho comunicarà immediatament a fi que es procedeixi ràpidament al bloqueig i substitució de la mateixa. En tot cas, qualsevol operació realitzades abans d’aquesta comunicació, es reconeixeran com efectuades per l’usuari, qui serà responsable dels danys que es derivin de qualsevol accés i/o ús no autoritzat que es realitzi amb anterioritat a aquesta comunicació.

 

Altres Condicions

Es mantindrà operatiu el web durant tot l’any, les 24 hores del dia, excepte causa de força major.

Així mateix, es reserva el dret de modificar o interrompre, en tot o en part, l’accés al sistema temporalment, quan ho requereixi el servei de manteniment, actualització o reparació del sistema o el servidor d’internet, sense necessitat d’haver-ho de notificar a l’usuari.

Si l’usuari detectés alguna anomalia o interferència de tercers, errors del sistema o mal funcionament del web, haurà de notificar-ho a perquè es procedeixi a solucionar-ho.

L’accés i utilització del web, totes les relacions que s’estableixin entre l’usuari i C10 Serveis i manteniments SL, així com la interpretació, compliment i execució de les presents CONDICIONS D’ÚS DEL WEB se subjectarà a l’establert en les lleis espanyoles.

La utilització del web ‘implica l’acceptació de les anteriors condicions generals d’utilització.

Per a qualsevol incidència, dubte o comentari relatiu al funcionament, accés o ús d’aquesta pàgina web, pot posar-se en contacte amb nosaltres a través del correu electrònic següent: gim10@cardedeu.cat

 

Política de privadesa

En compliment del que es disposa a la LOPD 15/1.999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, l’usuari queda informat de l’existència de dos fitxers amb dades de caràcter personal, inscrit en el Registre General de Protecció de Dades amb el nom d’usuari, web i clients que realitzen serveis, per a comerç electrònic, publicitat, prospecció comercial i gestió de clients.

El responsable és C10 Serveis i Manteniments SL, amb domicili a la plaça Sant Joan, 1 de Cardedeu CIF: B66843921, telèfon 938444674 i adreça de correu electrònic gim10@cardedeu.cat

Les dades personals recollides a través d’aquesta pàgina web seran tractades i incorporades al corresponent fitxer declarat a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades amb la finalitat d’oferir els productes i prestar els serveis que s’hagi sol·licitat a través del nostre web.

Addicionalment, es podran fer servir les seves dades per a la realització d’enquestes de satisfacció una vegada s’hagi gaudit dels serveis contractats amb l’empresa.

Així mateix, s’informa que les seves dades seran tractades o cedides a tercers amb els que s’arribi a acords de col·laboració empresarial a aquest efecte, per a l’enviament de comunicacions comercials, per qualsevol mitjà admès, inclosos els informàtics o telemàtics, sobre els productes esportius, d’oci, financers, d’assegurances i de consultoria comercialitzats per aquesta empresa o per aquelles amb les quals subscrigui els corresponents acords de col·laboració empresarial.

S’analitzaran les costums d’ús del web, per a la realització de perfils d’usuari que permetin adequar les comunicacions comercials al fet que pertoqués amb els seus interessos.

Si no desitja que les seves dades siguin tractades per l’enviament de comunicacions comercials, pot enviar un correu electrònic a l’adreça de correu electrònic següent: gim10@cardedeu.cat

Vostè, com a titular de les dades proporcionades, per complir amb les finalitats abans esmentades, garanteix que són exactes i responen amb veracitat a la seva situació real i actual.

Com a responsable del tractament de les seves dades, garanteix el ple compliment de la normativa de protecció de dades de caràcter personal i té implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzatives exigides per la LOPD i el seu reglament de desenvolupament.

Finalment li informem que podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades, dirigint un correu electrònic a C10 Serveis i Manteniments SL , concretant la seva petició i acompanyant fotocòpia del seu DNI, a gim10@cardedeu.cat.

 

Política de cookies

a. Introducció

En aquest web emprem cookies.

Les cookies són fragments d’informació que es comparteixen entre el seu explorador d’internet i un web. L’ús de cookies permet a l’usuari una navegació més ràpida i senzilla. L’única informació personal que conté una cookie és la que vostè faciliti. Aquestes no poden llegir dades del disc dur del seu ordinador.

b. Tipus de cookies

Existeixen dos tipus de cookies depenent del temps de permanència:

Cookies de sessió: només s’emmagatzemen al seu ordinador mentre duri la seva navegació d’internet. S’eliminen automàticament quan es tanca l’explorador. Normalment emmagatzemen un ANEU de sessió anònim que li permet explorar un web sense necessitat d’iniciar sessió a cada pàgina. No recopilen cap informació del seu ordinador.

Cookies persistents: s’emmagatzemen com un arxiu al seu ordinador i romanen allà quan tanca el seu explorador d’internet. Aquesta cookie pot ser llegida pel web que la va crear quan l’usuari torna a visitar aquest web. S’utilitzen per emmagatzemar informació entre les diferents visites a un lloc web i, en conseqüència, no s’esborren en finalitzar la sessió de navegació (d’aquí el seu nom).

Per a major informació sobre totes aquestes categories de cookies i sobre cookies en general, consulti el web: www.aboutcookies.org

c. Finalitats

En aquest web utilitzem cookies amb les següents finalitats:

Accessibilitat

Per permetre a l’usuari desplaçar-se pel web així com accedir a les àrees segures. Sense les cookies d’accessibilitat, els serveis que ha sol·licitat no serien possibles.

Rendiment

Mitjançant les cookies de rendiment recollim informació sobre com els usuaris utilitzen el web, els serveis que contracten amb major freqüència i si reben missatges d’error. També ens permeten registrar i comptabilitzar el nombre de visitants al web, podent així comprovar com s’està utilitzant i millorar el seu funcionament. Les cookies utilitzades amb tal finalitat no recullen informació que identifiqui l’usuari, ja que aquesta informació és anònima i només s’utilitza per millorar el funcionament del web.

Funcionalitat

Les cookies de funcionalitat ens permeten recordar les eleccions que realitza l’usuari (nom d’usuari, idioma o la regió en la qual es troba) i proporcionar funcions millorades. Per exemple, és possible que el web recordi les seves dades d’inici de sessió perquè no hagi d’iniciar sessió en el seu compte sempre que utilitzi el mateix dispositiu per accedir al nostre web.

La informació que recullen aquestes cookies es guarda normalment de forma anònima. No recopilen cap informació sobre l’usuari que pugui utilitzar-se amb finalitats publicitàries ni recorden quins llocs d’internet ha visitat.

d. Cookies que estan instal·lades al nostre web

i._ga: cookie de Google Analytics. S’utilitza per distingir als usuaris únics i té una durada de 2 anys des de l’inici de sessió.

ii._gat: cookie de Google Analytics. S’utilitza per limitar el percentatge de sol·licituds i té una durada de 10 minuts des de l’inici de sessió.

i. Desactivar i bloquejar les cookies

L’informem que atès que les cookies no són necessàries per a l’ús del nostre web, pot bloquejar-les activant la configuració del seu navegador que li permet rebutjar la instal·lació de totes les cookies o d’alguna d’elles.

La majoria dels navegadors permeten advertir de la presència de cookies o rebutjar-les automàticament. Si les rebutja podrà seguir usant el nostre web, encara que l’ús d’alguns dels seus serveis podrà ser limitat i per tant, la seva experiència de navegació podria resultar menys satisfactòria.

Si desitja eliminar les cookies emmagatzemades al seu equip (ordinador o dispositiu mòbil), pot fer-ho a través dels ajustos i configuracions del seu navegador d’internet.

Tret que hagi ajustat la configuració del seu navegador, el nostre sistema instal·larà cookies quan visiti el nostre web. Tots els navegadors d’internet permeten el canvi d’aquesta configuració.

Per a més informació sobre la forma d’eliminar o ajustar les seves configuracions de cookies en els diferents navegadors, li remetem a l’enllaç següent:

https://www.aboutcookies.org/page/2/

f. Consentiment

En navegar i continuar en el nostre web estarà consentint l’ús de les cookies abans enunciades, pels terminis assenyalats i en les condicions contingudes en la present Política d’ús de cookies.

g. Seguretat

L’informem que hem adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades personals que recopilem, usem i mantenim, i per prevenir la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte la situació tècnica, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos als quals s’exposen en virtut de l’acció humana o de l’entorn natural o físic. No obstant això, li demanem que col·labori mantenint en secret les contrasenyes de l’ordinador que utilitzi per accedir a internet o a aquest web. Li recordem que ens ha d’informar immediatament de qualsevol vulnerabilitat que pugui trobar al nostre web o en qualsevol aplicació disponible en aquesta.

h. Informació de contacte

Qualsevol pregunta sobre aquesta política d’ús de cookies ens la pot fer arribar per escrit a la següent adreça de correu electrònic: gim10@cardedeu.cat

Aquest lloc web fa servir cookies pròpies i de tercer per facilitar-te una experiència de navegació òptima i recollir informació anònima per millorar i adaptar-nos a les teves preferències i pautes de navegació. Navegar sense acceptar les cookies limitarà la visibilitat i funcions del web.   
Privacidad