GiM10 Esport i Salut a Cardedeu

Gaudeix de les nostres magnífiques instal·lacions
Classes dirigides per professionals disposats
a ajudar-te en qualsevol moment
Un lloc on relaxar-te o entrenar
tu decideixes
Reserva ja i gaudeix de les nostres
pistes de pàdel
Slider

Horari:

Laborables: de 7.00 a 23.00
Dissabtes: de 8.00 a 20.00
Diumenges: de 9.00 a 14.00

Al Complex Municipal Gim10 Cardedeu t’oferim un espai on podràs relaxar-te, cuidar-te, gaudir del teu moment, gaudir del moviment tot fent salut, descarregar, superar-te física i mentalment, muscular i divertir-te.

NORMES GENERALS

L’horari d’obertura de la instal·lació és:
· Dies laborables, de 7.00 a 23.00 h
· Dissabtes, de 8.00 a 20.00 h
· Diumenges, de 9.00 a 14.00 h
L’horari d’ús de la instal·lació és:
· Dies laborables, de 7.00 a 22.30 h
· Dissabtes, de 8.00 a 19.30 h
· Diumenges, de 9.00 a 13.30 h
Piscina exterior:
. De dilluns a diumenge, d’10.30 a 19.30 h
(Aquest horari pot modificar-se en el període d’estiu o per causes d’interès general).
· La instal·lació romandrà tancada els dies festius.
· Per accedir a l’interior de la instal·lació és imprescindible dur la targeta vigent d’abonat o cursetista. La seva pèrdua o deteriorament implica fer-ne un duplicat, amb el cost corresponent.
· La targeta d’abonat és personal i intransferible. El préstec a una altra persona comporta la baixa del titular.
· Els usuaris han de respectar la modalitat de quota a la que estan adscrits i respectar els horaris de les diferents activitats, tant si es tracta d’abonats com de cursetistes.
· Tots els usuaris han de tenir un comportament cívic i respectuós amb el personal i la resta d’usuaris.
· Si s’ocasionen danys o desperfectes a la instal·lació i/o en el material, caldrà reposar-los i poden comportar la pèrdua del dret d’abonat. Pel que fa als grups, l’entitat és responsable del possible mal ús per part dels seus components.
· Els usuaris menors de 13 anys han d’anar acompanyats d’una persona adulta, excepte quan participin en una activitat dirigida adreçada a la seva edat.
· La instal·lació no pot responsabilitzar-se dels objectes perduts o oblidats. Els objectes que s’hagin recuperat es guardaran a recepció durant un màxim de 15 dies.
· No està permès fumar en tot el centre, excepte en la zona senyalitzada a piscina exterior.
· Queda expressament prohibida l’entrada d’animals en tot el recinte a excepció dels gossos pigall.
· El no compliment d’aquesta normativa pot suposar la suspensió temporal o permanent del dret d’accés al centre.
· Hi ha a la disposició de l’usuari una bústia de suggeriments i fulls de reclamacions.
· Els equipaments resten fora de servei 30 minuts abans del tancament de la instal·lació.
· Pel bon funcionament de la instal·lació és imprescindible que seguiu sempre les instruccions i indicacions del personal.

NORMES ADMINISTRATIVES

· En el moment de la inscripció cal facilitar les dades personals, fotocòpia del DNI i les dades bancàries per domiciliar-ne els rebuts. Quan correspongui cal presentar el certificat de la discapacitat física.
· L’import de la inscripció, el dipòsit del carnet i la primera quota mensual cal abonar-los en el moment de l’alta. Els pagaments successius es carregaran a l’entitat bancària corresponent.
· Els rebuts retornats pel banc, hauran d’abonar-se en efectiu a la recepció del centre, dins el termini corresponent i amb el recàrrec en concepte de despeses de devolució.
· L’abonat pot canviar de modalitat d’abonament sempre i que ho comuniqui abans del dia 25 del mes en curs, haurà de pagar en efectiu les despeses administratives corresponents.
· Les baixes s’hauran de tramitar abans del dia 25 del mes anterior personalment a recepció.
· Per acollir-se a la modalitat de “quota familiar” és imprescindible un mateix domicili i el mateix compte de domiciliació bancària del cap de família i per acollir-se a la «quota duo» és imprescindible la mateixa domiciliació bancària.
· L’abonat pot acollir-se a la baixa temporal pagant a recepció l’import de la quota de manteniment.
· L’actualització de les quotes, que seran aprovades per l’Ajuntament, s’aplicarà l’1 de gener.
· L’import corresponent al dipòsit de la targeta d’abonat es retornarà a recepció el mes següent de la baixa i sempre que s’estigui al corrent de pagament.
· Cal que els menors de 16 anys vagin acompanyats d’un adult en el moment d’inscriure’s

PISCINA

· No és recomanable utilitzar individualment la piscina sense un mínim domini del medi aquàtic.
· Els menors de 13 anys han d’anar acompanyats d’un adult segons el següent rati:
· 1 adult per cada 2 nens d’entre 0 i 5 anys
· 1 adult per cada 4 nens d’entre 6 i 12 anys
· Abans d’entrar a l’aigua, és obligatori que us dutxeu i que us hagueu desmaquillat.
· Si us trobeu malament, aviseu immediatament el socorrista o el tècnic aquàtic.
· Si patiu alguna malaltia cardíaca, respiratòria o de tipus epilèptic, etc., heu d’avisar els tècnics o socorristes i anar sempre acompanyat.
· No és permès l’accés a la zona de bany a persones que pateixen malalties dèrmiques infectocontagioses.
· Respecteu les normes de seguretat i els senyals de fondària de la piscina.
· En el recinte de la piscina – tant dins com fora de l’aigua – no es permet cap tipus de joc o activitat perillosa, com pot ésser córrer, saltar, empènyer, enfonsar algú o practicar jocs que puguin comportar un risc físic.
· Respecteu els espais que, segons la programació, estiguin reservats per a cursets i altres activitats. No podeu entrar amb bosses d’esport, ni cap altre objecte (pilotes, matalassos, …) que el personal de la instal•lació no autoritzi. No podeu canviar-vos la roba al recinte de la piscina.
· Alerteu el socorrista en cas que detecteu qualsevol incidència que posi en perill la vostra seguretat o la de la resta d’usuaris.
· Porteu un dispositiu que afavoreixi la flotabilitat dels nens que no saben nedar. Comproveu que estigui autoritzat pel centre. Consulteu-ho a la recepció.
Normes específiques de la piscina interior
· No està permès menjar ni entrar begudes dins el recinte de bany.

· És obligatori l’ús de banyador, casquet i sabatilles de bany. Per qüestions sanitàries no han de ser sabatilles que s’utilitzin pel carrer. Han de ser específiques per a la piscina.
· Nedeu per la dreta del vostre carrer.
Normes específiques de la piscina exterior
· Utilitzeu roba i sabatilles de bany. Per qüestions sanitàries no han de ser sabatilles que s’utilitzin pel carrer. Han de ser específiques per a la piscina.

· No es permet fumar, menjar ni beure en tot el recinte de la instal•lació, tret de les zones habilitades.
· No es permet entrar a la zona de bany amb roba i/o calçat de carrer.

SALA DE FITNES

· No està permesa l’entrada a la sala dels menors de 13 anys.
· Per higiene és obligatori l’ús de tovallola en tots els aparells. No està permès entrar amb el tors despullat ni vestit de carrer. Cal portar roba i calçat esportiu.
· No podeu entrar la bossa d’esport, ni aliments, ni llaunes de begudes, ni cap altre material que el tècnic de la sala no autoritzi.
· Porteu les begudes en recipients de plàstic o bidonets d’alumini.
· Utilitzeu bé els aparells i les peses. A cada màquina o estació trobareu les instruccions d’ús i consells per obtenir els millors beneficis. En cas de dubte consulteu el tècnic.
· Heu de deixar el material al seu lloc. No el podeu moure d’una zona a una altra de la sala.
· En les pauses de recuperació entre sèries, és obligatori que cediu els aparells si hi ha una persona esperant.
· El temps màxim d’utilització d’un aparell cardiovascular és de 20 minuts quan hi ha altres persones esperant.
· Els tècnics de la sala són qui millor us orientaran i aconsellaran per treure el màxim profit al vostre treball.

SALES D’ACTIVITATS DIRIGIDES

· No està permesa l’entrada als menors de 13 anys, excepte en aquelles activitats adreçades a la seva edat.
· La direcció podrà, quan ho consideri necessari o per causes alienes al centre, modificar el nombre de sessions, el seu contingut i horari i els tècnics que les imparteixen.
· Una sessió podrà no impartir-se per impossibilitat de substitució, o per qualsevol raó aliena. Sigueu puntuals. Degut a la situació excepcional que tenim, qui no arribi a l’hora exacte, perdrà el dret a la reserva, i la seva plaça podrà ser ocupada per una altra persona.
· És necessari l’ús de la tovallola per posar sobre els matalassets i eixugar-se bé la suor. No us serà permesa l’entrada amb bosses d’esport.
· No esta permès entrar amb el tors despullat ni vestit de carrer. Cal portar roba i calçat esportiu.
· Sigueu considerats amb l’espai que ocupen els altres assistents a la classe.
· Tingueu cura del material esportiu, és per a tots.
· Només es pot fer ús de les sales quan hi hagi classe amb professor.

SAUNA, PISCINA I HIDROMASSATGE

No podeu dur la roba amb la qual hagueu realitzat l’activitat esportiva (malles, tops, etc.). Porteu banyador i en el cas de la sauna no us deixeu les sabatilles de bany i una tovallola.
En cap d’aquests equipaments podeu utilitzar cremes, gels, olis, aromes, etc.
No trepitgeu els bancs de la sauna amb les sabatilles de bany.
No se’n permet l’ús als menors de 16 anys.
No feu ús d’aquest servei si:
· Esteu embarassada.
· Us han operat recentment.
· Teniu alguna hemorràgia.
· Patiu del cor o del ronyó.
· Teniu la tensió arterial descompensada.
· Sou diabètics.
· Si teniu èczemes a la pell o altres infeccions cutànies.
· Teniu una afecció aguda (grip, etc.)
· Teniu varius.
Normes específiques per a prendre una sauna / bany de vapor
Abans d’entrar a la sauna / bany de vapor
· Ensaboneu-vos i dutxeu-vos bé.
· Traieu-vos tots els objectes (rellotges, cadenes, arracades, etc.).
· Beveu líquids abans d’iniciar la sessió.
Dins de la sauna / bany de vapor …
· Feu una sessió d’un màxim de 10 minuts.
· Respireu lentament per la boca.
· No podeu entrar menjar ni begudes.
· En cas de sentir sensació d’angoixa, sortiu, relaxeu-vos uns minuts asseguts en un banc i deixeu-ho per un altra dia.
· No està permès que us afaiteu, depileu o exfolieu la pell ni que llegiu.
Després de la sauna/bany de vapor
· Dutxeu-vos, començant pels peus i acabant pel cap, sense utilitzar ni sabó ni cap altre producte.
· És imprescindible fer-ho si voleu tornar a banyar-vos a la piscina.
· Eixugueu-vos bé tot el cos i no us deixeu el cabell humit.
· És aconsellable que utilitzeu alguna crema hidratant.
· Feu un mínim de 10 minuts de descans i relaxació.
· Un cop recuperats i descansats ja us podeu vestir.
· No oblideu beure líquids.
Normes específiques per a prendre un hidromassatge

· Dutxeu-vos i esbandiu-vos bé abans d’entrar.

· Heu de portar casquet de bany.

· Us recomanem un temps màxim de 10 minuts.

· Respecteu l’espai dels altres usuaris.

· Sigueu comprensius amb les persones que esperen.

· Dutxeu-vos al sortir de l’hidromassatge.

· És imprescindible fer-ho si us voleu tornar a banyar a la piscina.

NORMES D’ÚS DE LA PISTA DE PÀDEL

· És obligatori utilitzar roba i calçat propi per aquest tipus d’instal·lació (esportius amb sola de goma o sabatilles).
· El temps d’utilització de la pista es mesurarà amb el rellotge de la instal·lació.
· Està prohibit l’accés a la pista a persones alienes al partit que s’estigui jugant.

NORMES PER ALS RAIGS UVA

· Està prohibit l’ús de la cabina als menors de 18 anys.
· Cada abonat que sol·liciti el servei podrà adquirir a recepció una targeta per fer la sessió de raigs UVA adaptada al seu tipus de pell.
· Només podeu fer una sessió per dia. La seva durada dependrà del vostre tipus de pell.
· Trobareu informació complementària sobre la normativa d’ús a la recepció del centre i al costat de les cabines de bronzejat. És important que la consulteu!
· Un bronzejat amb UVA no és cap protecció solar. És recomanable prendre el sol natural amb una crema amb l’adequat factor de protecció.
· Seguiu molt atentament les instruccions per tal de garantir una sessió de bronzejat còmode i segura per a la nostra salut.
Abans de la sessió…
· És necessari que la pell estigui neta de cremes o colònies.
· No entreu a la cabina mullats. Eixugueu-vos bé abans d’entrar.
· Si porteu els cabells llargs cal que us els recolliu. No cal cobrir-los tret que els tingueu tenyits o molt delicats
Durant la sessió…
· És obligatori que feu servir ulleres de protecció. En trobareu a la venda a recepció.
· Per bronzejar-vos les aixelles podeu agafar-vos als passamans del sostre de la cabina.
Després de la sessió…
· És molt recomanable que us poseu crema hidratant.
· És important que beveu líquid o mengeu fruita.
No és recomanable prendre Raigs UVA quan esteu o tingueu…
Cardiopaties, hipertensió arterial, insuficiència hepàtica o renal, hipertiroïdisme, insuficiències cardíaques importants, diabetis, tuberculosis pulmonar, dermatitis generalitzades o pells especials, adenitis, varius, traqueobronquitis, caquèxia, antecedents familiars de melanoma, arterioesclerosi avançada, esteu embarassada, preneu fàrmacs amb fotosensibilitat.

VESTIDORS

· Utilitzeu sabatilles de bany.
· Dutxeu-vos el temps estrictament necessari. No malgasteu aigua, ja que cal estalviar-la.
· Eixugueu-vos a la zona de dutxes.
· Heu de tenir cura en la manipulació de les aixetes i el distribuïdor d’aigua.
· Respecteu l’espai dels altres usuaris.
· Utilitzeu les papereres per llençar-hi els papers, ampolles, esparadrap, etc.
· És necessari que utilitzeu els armariets. No deixeu res fora!
· Tots els usuaris podeu disposar d’armariets d’ús puntual, amb cadenat. Cal deixar-los buits quan acabeu l’activitat.
· Tracteu el pany i la porta de l’armariet amb molta cura.
· En cas de problemes amb el pany heu d’avisar al personal de la instal•lació.
· La instal•lació no pot fer-se responsable dels materials perduts al vestidor.

ARMARIETS DEL VESTIDOR

La instal.lació disposa de:
Armariets d’ús puntual:
Funcionen amb una moneda d’euro recuperable en acabar-ne l’ús. No s’hi poden guardar efectes personals d’un dia per un altre i els heu de deixar lliures en acabar la sessió. No dipositeu objectes de valor al seu interior.
Armariets de lloguer:
Els podeu llogar per trimestres o per anys naturals. Consulteu els preus a recepció. No dipositeu objectes de valor al seu interior.

Consulta les últimes novetats
des de l'aplicació