GiM10 Esport i Salut a Cardedeu

Gaudeix de les nostres magnífiques instal·lacions
Classes dirigides per professionals disposats
a ajudar-te en qualsevol moment
Un lloc on relaxar-te o entrenar
tu decideixes
Reserva ja i gaudeix de les nostres
pistes de pàdel
Slider

Horari:

Laborables: de 7.00 a 21.00
Dissabtes: de 8.00 a 20.00
Diumenges: de 9.00 a 14.00

Al GiM10 t’oferim un espai on podràs relaxar-te, superar-te física i mentalment i divertir-te tot fent esport i salut a Cardedeu.

Normes Generals

L’horari d’obertura de la instal·lació és:

 INSTAL·LACIÓÚS
Dies feiners7:00 a 23:00 h7:00 a 22:30 h
Dissabtes8:00 a 20:00 h8:00 a 19:30 h
Diumenges i festius9:00 a 14:00 h9:00 a 13:30 h

Aquest horari pot modificar-se en el període d’estiu o per causes d’interès general.

⦁ La instal·lació romandrà tancada els dies festius.

⦁ Per accedir a l’interior de la instal·lació és imprescindible dur el carnet d’abonat o cursetista vigent. La seva pèrdua o deteriorament implica fer-ne un duplicat, amb el seu cost corresponent.

⦁ El carnet d’abonat és personal i intransferible. El seu préstec a una altra persona comporta la baixa del titular.

⦁ Els usuaris han de respectar la modalitat de quota a la que estan adscrits i respectar els horaris de les diferents activitats, tant si es tracta d’abonats com de cursetistes.

⦁ Tots els usuaris han de tenir un comportament cívic i respectuós amb el personal i la resta d’usuaris, respectant en tot moment la normativa d’aquest document. Pel bon funcionament de la instal·lació és imprescindible que seguiu sempre les instruccions i indicacions del personal. Es reserva el dret a prohibir l’ús de les instal·lacions a aquelles persones que no compleixin la normativa.

⦁ Els danys i/o desperfectes ocasionats a la instal·lació i/o material, en fer-ne mal ús, comportarà la seva reposició i poden suposar la pèrdua del dret d’ésser abonat. Pel que fa als grups, l’entitat és responsable del possible mal ús per part del seus components.

⦁ Els usuaris menors de 13 anys i les persones amb dificultat de moviment han d’anar acompanyats d’una persona adulta, tant a la piscina com a la resta de la instal·lació, excepte quan participin d’una activitat dirigida adreçada a la seva edat.

⦁ No es pot accedir a la instal·lació amb entrenadors personals aliens al centre.

⦁ La instal·lació no pot responsabilitzar-se dels objectes perduts o oblidats. Els objectes que s’hagin recuperat es guardaran a recepció durant un màxim de 15 dies.

⦁ No es permet menjar dins la instal·lació excepte als llocs habilitats.

⦁ No està permès fumar en tot el centre.

⦁ Queda expressament prohibida l’entrada d’animals en tot el recinte a excepció dels gossos pigall.

⦁ Hi ha a disposició de l’usuari una bústia de suggeriments i fulls de reclamació.

⦁ Els equipaments restaran fora de servei 30 minuts abans del tancament de la instal·lació.

⦁ És molt important que respecteu les normes de seguretat i ateneu a la senyalització.

⦁ Feu sempre ús de les papereres. Mantenir la instal·lació neta és cosa de tots.

⦁ No malbarateu l’aigua. És un bé escàs que cal utilitzar racionalment.

⦁ No es permet fer fotos ni filmacions en tota la instal·lació per respectar la intimitat dels usuaris.

⦁ El Gim10 disposa d’un pla d’evacuació per a qualsevol situació d’emergència.

⦁ El no compliment d’aquesta normativa pot suposar la suspensió temporal o permanent del dret d’accés al centre.


Normes administratives

⦁ En el moment de la inscripció cal facilitar les dades personals, el DNI i les dades bancàries per domiciliar els rebuts. Quan correspongui també cal presentar fotocòpia del certificat de discapacitat física.

⦁ L’import de la inscripció, el dipòsit del carnet i la primera quota mensual cal abonar-los en el moment de l’alta. Els pagaments successius es carregaran a l’entitat bancària corresponent.

⦁ Els rebuts retornats pel banc, hauran d’abonar-se a la recepció del centre , dins del termini corresponent i amb el recàrrec en concepte de despeses de devolució.

⦁ L’abonat pot canviar de modalitat d’abonament sempre i quan ho comuniqui abans del dia 25 del mes en curs, haurà de pagar les despeses administratives corresponents.

⦁ Les baixes s’hauran de tramitar abans del dia 25 del mes anterior personalment a recepció.

⦁ Per acollir-se a la modalitat de “quota familiar” és imprescindible un mateix domicili i les mateixes dades bancàries del cap de família i per acollir-se a la “quota duo” és imprescindible la mateixa domiciliació bancària.

⦁ L’abonat pot acollir-se a la baixa temporal, abonant en efectiu o amb targeta l’import de la quota de manteniment sempre que no sigui per raons de força major: malaltia greu o embaràs.

⦁ L’actualització de les quotes , que seran aprovades per l’Ajuntament, s’aplicarà l’1 de gener.

⦁ L’import corresponent al dipòsit de la targeta d’abonat es retornarà a recepció el mes següent a la baixa i sempre que s’estigui al corrent del pagament.

⦁ Cal que els menors de 16 anys vagin acompanyats d’un adult en el moment d’inscriure’s.


Normes per als vestidors

⦁ Utilitzeu sempre sabatilles de bany a la zona de dutxes. No mulleu el terra, eixugueu-vos bé abans d’accedir a la zona de bancs i armariets. Manteniu el vestidor net i eixut.

⦁ Heu de tenir cura en la manipulació de les aixetes i el distribuïdor d’aigua.

⦁ Respecteu l’espai dels altres usuaris.

⦁ Tingueu cura de no embrutar amb pèls i cabells al pentinar-vos o eixugar-vos el cabell.

⦁ Queda prohibit depilar-se, exfoliar-se, afaitar-se, tallar-se les ungles i qualsevol altra pràctica d’higiene corporal.

Armariets del vestidor:

⦁ És necessari que utilitzeu els armariets. No deixeu res fora, ni les sabates.

⦁ Tots els usuaris podeu disposar d’armariets d’ús puntual, amb cadenat. Cal buidar l’armariet cada dia en acabar la vostra sessió.

⦁ Tracteu el pany i la porta de l’armariet amb molta cura. En cas de problemes amb el pany heu d’avisar al personal de la instal·lació.

⦁ Disposem d’armariets de lloguer. Els podeu llogar per mesos o per anys naturals. Consulteu els preus a l’apartat de serveis.


Normes per a les sales d’activitats dirigides

⦁ No es permet l’entrada als menors de 13 anys, encara que vagin acompanyats d’un adult (excepte en aquelles activitats adreçades a la seva edat).

⦁ Per respecte al monitor/a i a la resta dels usuaris no es permetrà l’entrada a classe un cop començada la sessió.

⦁ Només es pot fer ús de la sala amb la presència d’un tècnic.

⦁ No es permet l’ús de la sala fora dels horaris de classe programats.

⦁ És necessari l’ús de tovallola per posar sobre els matalassos.

⦁ No es permet l’entrada amb bosses d’esport o d’altre tipus.

⦁ No es permet entrar amb el tors despullat , amb banyador o vestit de carrer. Cal portar roba i calçat esportiu amb sola neta.

⦁ Respecteu l’espai que ocupen els altres assistents a la classe.

⦁ Tingueu cura del material esportiu, deixeu-lo recollit i ordenat en acabar la vostra sessió.

⦁ Podeu entrar bidonets o ampolles de plàstic per hidratar-vos.

⦁ El compliment d’aquestes normes bàsiques és imprescindible per poder fer ús de la sala d’activitats dirigides.

La direcció del Centre podrà, quan ho consideri necessari, modificar l’horari, el contingut, o el tècnic de les sessions programades. Una determinada sessió podrà, puntualment, no impartir-se per impossibilitat material o indisposició del tècnic assignat.


Normes per a la sala de cycling

⦁ No està permès fer ús de la sala sense la presència d’un tècnic (excepte en el cycling virtual).

⦁ Tingueu cura de la bicicleta, deixeu-la neta i eixuta després de cada sessió seguint les instruccions del tècnic.


Normes per a la sala de fitness

⦁ No es permet l’entrada als menors de 13 anys.

⦁ Per higiene és obligatori l’ús d’una tovallola en tots aquells aparells que feu servir, inclosos els matalassets.

⦁ No es permet l’entrada amb bosses d’esport, ni aliments ni llaunes de begudes mi cap altre material que el tècnic de sala no autoritzi.

⦁ Podeu entrar bidonets o ampolles de plàstic per hidratar-vos. Recomanem beure líquids abans, durant i després de la vostra sessió.

⦁ No es permet entrar amb el tors despullat, amb banyador, xancles o vestit de carrer. Cal portar roba i calçat esportiu adient amb sola neta.

⦁ En les pauses de recuperació entre sèries és obligatori cedir i compartir els aparells si hi ha alguna persona esperant.

⦁ Les manuelles, discos i barres no poden sortir de la zona assignada per treballar amb pesos lliures.

⦁ El temps màxim d’utilització d’un aparell cardiovascular és de 20 minuts quan hi ha persones esperant.

⦁ Utilitzeu bé els aparells i les peses. A cada màquina o estació trobareu les instruccions d’ús i consells per obtenir els millors beneficis. En cas de dubte, consulteu al tècnic. Els tècnics de la sala són qui millor us orientaran i aconsellaran per treure el màxim profit del vostre treball.

⦁ Quan utilitzeu els aparells cardiovasculars, eixugueu-vos la suor constantment i eviteu mullar l’aparell i el terra. En acabar netegeu i eixugueu bé la màquina.

⦁ Tingueu cura del material esportiu, deixeu-lo recollit i ordenat.

⦁ No es permet menjar dins la sala.


Normativa piscina interior

⦁ Si no sabeu nedar, us sentiu insegurs en el medi aquàtic o us trobeu malament, aviseu al socorrista. No és recomanable utilitzar individualment la piscina sense un mínim de domini aquàtic.

⦁ Els menors de 13 anys han d’anar acompanyats d’un adult segons les següent ràtios:
          – 1 adult per cada dos nens d’entre 0 i 5 anys.
          – 1 adult per cada 4 nens d’entre 6 i 12 anys.

⦁ Desmaquilleu-vos i dutxeu-vos bé abans del bany.

⦁ No està permès entrar begudes ni menjar dins el recinte de bany.

⦁ És obligatori l’ús de banyador, casquet i sabatilles de bany.

⦁ Cal portar una tovallola i eixugar-se bé abans de tornar als vestidors.

⦁ No es permet entrar material que suposi un risc potencial per a la resta d’usuaris (pilotes, màscares de vidre, matalassos, etc..).

⦁ En el recinte de la piscina (tant dins com a fora de l’aigua) no es permet córrer, saltar, empènyer, enfonsar o practicar jocs que puguin suposar un risc per als altres usuaris.

⦁ Respecteu les senyalitzacions i espais reservats a determinats usos d’acord amb la programació dels cursets i activitats dirigides.

⦁ Nedeu sempre per la dreta del vostre carrer.

⦁ Si patiu alguna malaltia cardíaca, respiratòria o de tipus epilèptic heu d’avisar els tècnics o el socorrista i anar sempre acompanyats.

⦁ No és permès l’accés a la zona de bany a persones que pateixen malalties dèrmiques, infeccioses i/o contagioses.

⦁ Respecteu les normes de seguretat i els senyals de fondària de la piscina.

⦁ No podeu entrar amb bosses d’esport, ni cap altre objecte (pilotes, matalassos, …) que el personal de la instal·lació no autoritzi. No podeu canviar-vos la roba al recinte de la piscina (excepte els nadons a la zona habilitada).

⦁ Porteu un dispositiu que afavoreixi la flotabilitat dels nens que no saben nedar i comproveu amb l’equip de tècnics aquatics que sigui l’adequat.

Informem:

L’aigua es mantindrà en òptimes condicions si abans de fer-ne ús us dutxeu bé. L’aportació de matèria orgànica per una deficient neteja personal és el principal focus de desestabilització química i d’higiene de l’aigua.

Normativa piscina exterior

⦁ La piscina estarà oberta al bany en el període d’estiu cada dia de dilluns a diumenge de 10:30 a 19:30h.

⦁ Utilitzeu roba de bany i sabatilles de bany. Per qüestions sanitàries no han de ser sabatilles que s’utilitzin pel carrer, han de ser exclusives per a la piscina.

⦁ No es permet ni menjar ni beure en tot el recinte, tret de les zones habilitades.

⦁ No es permet entrar amb roba i/o calçat de carrer.

⦁ No bellugueu les taules i cadires dels llocs on són, ni plegueu els para-sols.

⦁ Tingueu cura de no embrutar el terra.

Normativa per a l’ús de l’hidromassatge

⦁ No es permet l’ús a menors de 14 anys.

⦁ Dutxeu-vos molt bé abans d’entrar.

⦁ Heu de portar casquet de bany.

⦁ Cal entrar amb banyador, no es permet cap altre tipus de vestuari (malles, pantalons esportius o altres).

⦁ El temps límit permès és de 10 minuts si hi ha persones esperant.

⦁ Respecteu l’espai i el descans dels altres usuaris.

⦁ No preneu el bany si patiu alguna infecció contagiosa a la pell.

Informem:

L’aigua de l’hidromassatge es mantindrà en òptimes condicions si abans de fer-ne ús us dutxeu molt bé. L’aportació de matèria orgànica per una deficient neteja personal és el principal focus de desestabilització química i d’higiene de l’aigua.

Normativa per a l’ús de la sauna i el bany de vapor

⦁ No es permet l’ús a menors de 16 anys.

⦁ Dutxeu-vos i eixugueu-vos bé abans d’entrar. A la sauna no es pot entrar mullat.

⦁ Cal entrar amb banyador, no es permet cap altre tipus de vestuari (malles, pantalons esportius o altres).

⦁ Poseu una tovallola sobre el banc per asseure-us o estirar-vos.

⦁ No trepitgeu els bancs amb les sabatilles de bany, deixeu-les a terra.

⦁ No està permès afaitar-se, depilar-se o exfoliar-se la pell.

⦁ No està permès utilitzar cremes, aromes, gels, ni cap altre producte cosmètic o aromàtic.

⦁ En cas de tenir sensació d’angoixa, mareig o indisposició, sortiu de la sauna i aviseu al o la socorrista.

Recomanem:
⦁ Treure-us els objectes metàl·lics (anells, arracades…).

⦁ Beure líquids abans de fer ús de la sauna.

⦁ Fer estades de no més de 10 minuts seguits com a màxim a l’interior de la sauna.

⦁ Respirar lentament i per la boca, no respireu pel nas.

⦁ Un cop feta la sessió, aixequeu-vos pausadament i dutxeu-vos amb aigua tèbia o freda començant pels peus i les cames.

⦁ Beveu líquids després de la sessió, un cop canviats.

⦁ No fer ús d’aquest servei si patiu alguna malaltia cardiorespiratòria, esteu embarassada, us han operat recentment, teniu hipertensió, sou diabètics, teniu varius o alguna hemorràgia.

Normes d’ús de les pistes de pàdel

⦁ L’horari de lloguer de pistes és:
      – De dilluns a divendres: 8.00-22.00h
      – Dissabte: 8.00-19.30h
      – Diumenge: 9.00-13.30h

⦁ Es pot reservar pista amb una durada de joc de 60 o 90 minuts seguits de 2 a 4 jugadors.

⦁ Pista oberta per abonats i abonades de 10-12h i de 17-19h.

⦁ Una vegada finalitzat el temps de la reserva, els jugadors han d’abandonar la pista deixant-la neta i recollint totes les seves pertinences, facilitant que el següent partit comenci a l’hora.

⦁ El lloguer de pista s’abonarà en la seva totalitat abans del començament del partit.

⦁ Les tarifes de lloguer de pistes inclouen la il·luminació.

⦁ Els clients manifesten ser aptes per a la pràctica esportiva eximint de qualsevol responsabilitat relacionada amb possibles lesions que poguessin patir en el moment de la pràctica esportiva.


Normes per al circuit exterior

⦁ Seguiu les indicacions dels cartells de cada estació i no us oblideu d’escalfar al començar i estirar a l’acabar.

⦁ Heu de tenir cura del material esportiu, dels aparells, de les estacions i de la zona enjardinada.

⦁ Us heu de netejar els peus abans de tornar a entrar a la instal·lació.

⦁ Els tècnics de la sala de fitness us resoldran els vostres dubtes.

⦁ El material de la sala de fitnes no es pot treure al circuit exterior.

Recordeu que la instal·lació és de tots, cuideu-la com si fos casa vostra i així la podrem gaudir durant més temps i en millors condicions.
Moltes gràcies!

Aquest lloc web fa servir cookies pròpies i de tercers per facilitar-te una experiència de navegació òptima i recollir informació anònima per millorar i adaptar-nos a les teves preferències i pautes de navegació. Navegar sense acceptar les cookies limitarà la visibilitat i funcions del web.   
Privacidad