GiM10 Esport i Salut a Cardedeu

d3db12502a4ce2e51a457479e5d2bddd
Gaudeix de les nostres magnífiques instal·lacions
0f430b9255567986742c6438d28ff2ea
Classes dirigides per professionals disposats
a ajudar-te en qualsevol moment
1
Un lloc on relaxar-te o entrenar
tu decideixes
20180320_110359v4
Reserva ja i gaudeix de les nostres
pistes de pàdel

Horari:

Laborables: de 7.00 a 23.00
Dissabtes: de 8.00 a 20.00
Diumenges: de 9.00 a 14.00

Al GiM10 t’oferim un espai on podràs relaxar-te, superar-te física i mentalment i divertir-te tot fent esport i salut a Cardedeu.

Normes Generals

L’horari d’obertura de la instal·lació és:

 INSTAL·LACIÓÚS
Dies feiners7:00 a 23:00 h7:00 a 22:30 h
Dissabtes8:00 a 20:00 h8:00 a 19:30 h
Diumenges i festius9:00 a 14:00 h9:00 a 13:30 h

L’horari de tancament durant el toc de queda es fins les 21.00h fins fi de restriccions.

Aquest horari pot modificar-se en el període d’estiu o per causes d’interès general.

 • La instal·lació es reserva el dret d’admissió.
 • La instal·lació romandrà tancada els dies festius (consultar calendari laboral Gim10).
 • Per accedir a l’interior de la instal·lació és imprescindible dur el carnet d’abonat o cursetista vigent. La seva pèrdua o deteriorament implica fer-ne un duplicat, amb el seu cost corresponent.
 • El carnet d’abonat és personal i intransferible. El seu préstec a una altra persona comporta la baixa del titular.
 • Els usuaris han de respectar la modalitat de quota a la que estan adscrits i respectar els horaris de les diferents activitats, tant si es tracta d’abonats com de cursetistes.
 • Tots els usuaris han de tenir un comportament cívic i respectuós amb el personal i la resta d’usuaris, respectant en tot moment la normativa d’aquest document. Pel bon funcionament de la instal·lació és imprescindible que seguiu sempre les instruccions i indicacions del personal.
 • Els danys i/o desperfectes ocasionats a la instal·lació i/o material, en fer-ne mal ús, comportarà la seva reposició i poden suposar la pèrdua del dret d’ésser abonat. Pel que fa als grups, l’entitat és responsable del possible mal ús per part del seus components.
 • Els usuaris menors de 13 anys i les persones amb dificultat de moviment han d’anar acompanyats d’una persona adulta, tant a la piscina com a la resta de la instal·lació, excepte quan participin d’una activitat dirigida adreçada a la seva edat.
 • La instal·lació no pot responsabilitzar-se dels objectes perduts o oblidats. Els objectes que s’hagin recuperat es guardaran a recepció durant un màxim de 15 dies.
 • No està permès fumar en tot el centre.
 • Queda expressament prohibida l’entrada d’animals en tot el recinte a excepció dels gossos pigall.
 • El no compliment d’aquesta normativa o normativa COVID19 pot suposar la suspensió temporal o permanent del dret d’accés al centre.
 • Hi ha a disposició de l’usuari una bústia de suggeriments i fulls de reclamació.
 • Els equipaments restaran fora de servei 30 minuts abans del tancament de la instal·lació (fora del toc de queda).
 • És molt important que respecteu les normes de seguretat i ateneu a la senyalització.
 • Feu sempre ús de les papereres. Mantenir la instal·lació neta és cosa de tots.
 • No malbarateu l’aigua. És un bé escàs que cal utilitzar racionalment.
 • No es permet fer fotos ni filmacions en tota la instal·lació per respectar la intimitat dels usuaris.

Normes administratives

 • En el moment de la inscripció cal facilitar les dades personals, el DNI i les dades bancàries per domiciliar els rebuts. Quan correspongui també cal presentar fotocòpia del certificat de discapacitat física.
 • L’import de la inscripció, el dipòsit del carnet i la primera quota mensual cal abonar-los en el moment de l’alta. Els pagaments successius es carregaran a l’entitat bancària corresponent.
 • Els rebuts retornats pel banc, hauran d’abonar-se a la recepció del centre , dins del termini corresponent i amb el recàrrec en concepte de despeses de devolució.
 • L’abonat pot canviar de modalitat d’abonament sempre i quan ho comuniqui abans del dia 25 del mes en curs, haurà de pagar les despeses administratives corresponents.
 • Les baixes s’hauran de tramitar abans del dia 25 del mes anterior personalment a recepció.
 • Per acollir-se a la modalitat de “quota familiar” és imprescindible un mateix domicili i les mateixes dades bancàries del cap de família i per acollir-se a la “quota duo” és imprescindible la mateixa domiciliació bancària.
 • L’abonat pot acollir-se a la baixa temporal, abonant en efectiu o amb targeta l’import de la quota de manteniment sempre que no sigui per raons de força major: malaltia greu o embaràs.
 • L’actualització de les quotes , que seran aprovades per l’Ajuntament, s’aplicarà l’1 de gener.
 • L’import corresponent al dipòsit de la targeta d’abonat es retornarà a recepció el mes següent a la baixa i sempre que s’estigui al corrent del pagament.
 • Cal que els menors de 16 anys vagin acompanyats d’un adult en el moment d’inscriure’s.

Normes per als vestidors

 • Utilitzeu sempre sabatilles de bany a la zona de dutxes. No mulleu el terra, eixugueu-vos bé abans d’accedir a la zona de bancs i armariets. Manteniu el vestidor net i eixut.
 • A la dutxa, no malgasteu l’aigua, és un be escàs, feu servir la justa i necessària per la vostra higiene.
 • Heu de tenir cura en la manipulació de les aixetes i el distribuïdor d’aigua.
 • Respecteu l’espai dels altres usuaris.
 • Tingueu cura de no embrutar amb pèls i cabells al pentinar-vos o eixugar-vos el cabell. Utilitzeu les papereres.
 • Queda prohibit depilar-se, exfoliar-se, afaitar-se, tallar-se les ungles i qualsevol altra pràctica d’higiene corporal.

Armariets del vestidor:

 • Els armariets funcionen amb cadenat.
 • Deseu les vostres pertinences dins dels amariets, no deixeu res fora d’ells, tampoc les sabates.
 • Tingueu cura de no embrutar l’armariet, poseu les sabates dins d’una bossa.
 • Un cop finalitzada l’activitat és obligatori buidar i deixar lliure l’armariet. Cada nit, el personal del Centre obrirà tots els armariets que hagin quedat tancats per buidar-los i netejar-los, es recollirà el material trobat i es deixarà a objectes perduts.
 • No dipositeu a l’armariet diners, ni objectes de valor.
 • El Centre no pot fer-se responsable dels objectes perduts o sostrets, extremeu les precaucions, esteu en un lloc públic. Aviseu a recepció si observeu comportaments sospitosos en d’altres persones.
 • En cas de pèrdua de la clau o problema amb el pany, aviseu a recepció.
 • Es recomana l’ús d’un armariet de lloguer per major comoditat dels usuaris, demaneu informació a recepció.

Normes per a les sales d’activitats dirigides

 • No es permet l’entrada als menors de 13 anys, encara que vagin acompanyats d’un adult (excepte en aquelles activitats adreçades a la seva edat).
 • Sigueu puntuals i respecteu l’horari d’inici i final de la sessió.
 • Per respecte al monitor/a i a la resta dels usuaris no es permetrà l’entrada a classe un cop passats 5 min de l’inici de la sessió.
 • Només es pot fer ús de la sala amb la presència d’un tècnic.
 • No es permet l’ús de la sala fora dels horaris de classe programats.
 • És necessari l’ús de tovallola per posar sobre els matalassos.
 • No es permet l’entrada amb bosses d’esport o d’altre tipus.
 • No es permet entrar amb el tors despullat , amb banyador o vestit de carrer. Cal portar roba i calçat esportiu amb sola neta.
 • Respecteu l’espai que ocupen els altres assistents a la classe.
 • Tingueu cura del material esportiu, deixeu-lo recollit i ordenat en acabar la vostra sessió.
 • Podeu entrar bidonets o ampolles de plàstic per hidratar-vos.
 • No es permet menjar dins la sala.
 • El compliment d’aquestes normes bàsiques és imprescindible per poder fer ús de la sala d’activitats dirigides.

La direcció del Centre podrà, quan ho consideri necessari, modificar l’horari, el  contingut, o el tècnic de les sessions programades. Una determinada sessió podrà, puntualment, no impartir-se per impossibilitat material o indisposició del tècnic assignat.   

Normes per a la sala de cycling

 • No està permès fer ús de la sala sense la presència d’un tècnic (excepte en el cycling virtual).
 • Tingueu cura de la bicicleta, deixeu-la neta i eixuta després de cada sessió seguint les instruccions del tècnic.

 

Normes per a la sala de fitness

 • No es permet l’entrada als menors de 13 anys.
 • Els i les joves de 13 a 18 anys han de signar un document de responsabilitat en el moment de fer l’alta a la instal·lació.
 • Els menors de 13 a 15 anys (inclòs) només poden fer servir la sala en presència d’un tècnic i amb activitats indicades pel professional. Les màquines tenen indicades unes enganxines +13 o +16 indicant a partir de quina edat es poden fer servir.
 • Per higiene és obligatori l’ús d’una tovallola en tots aquells aparells que feu servir, inclosos els matalassets.
 • No es permet l’entrada amb bosses d’esport, ni aliments ni llaunes de begudes mi cap altre material que el tècnic de sala no autoritzi.
 • Podeu entrar bidonets o ampolles de plàstic o altre material resistent (no vidre) per hidratar-vos. Recomanem beure líquids abans, durant i després de la vostra sessió.
 • No es permet entrar amb el tors despullat, amb banyador, xancles o vestit de carrer. Cal portar roba i calçat esportiu adient amb sola neta.
 • En les pauses de recuperació entre sèries és obligatori cedir i compartir els aparells si hi ha alguna persona esperant.
 • Les manuelles, discos i barres no poden sortir de la zona assignada per treballar amb pesos lliures.
 • El temps màxim d’utilització d’un aparell cardiovascular és de 20 minuts quan hi ha persones esperant.
 • Utilitzeu bé els aparells i les peses. A cada màquina o estació trobareu les instruccions d’ús i consells per obtenir els millors beneficis. En cas de dubte, consulteu al tècnic. Els tècnics de la sala són qui millor us orientaran i aconsellaran per treure el màxim profit del vostre treball.
 • Quan utilitzeu els aparells cardiovasculars, eixugueu-vos la suor constantment i eviteu mullar l’aparell i el terra. En acabar netegeu i eixugueu bé la màquina.
 • No es pot accedir a la sala amb entrenadors personals aliens al centre.
 • Tingueu cura del material esportiu, deixeu-lo recollit i ordenat.
 • No es permet menjar dins la sala.
 • El compliment d’aquestes normes bàsiques és imprescindible per poder fer ús de la sala de fitness.

Normativa piscina interior

 • Si no sabeu nedar, us sentiu insegurs en el medi aquàtic o us trobeu malament, aviseu al socorrista. No és recomanable utilitzar individualment la piscina sense un mínim de domini aquàtic.
 • Els menors de 13 anys han d’anar acompanyats d’un adult segons les següent ràtios:
  • 1 adult per cada dos nens d’entre 0 i 5 anys.
  • 1 adult per cada 4 nens d’entre 6 i 12 anys.
 • Desmaquilleu-vos i dutxeu-vos bé abans del bany.
 • No està permès entrar begudes ni menjar dins el recinte de bany.
 • És obligatori l’ús de banyador, casquet i sabatilles de bany.
 • Cal portar una tovallola i eixugar-se bé abans de tornar als vestidors.
 • No es permet entrar material que suposi un risc potencial per a la resta d’usuaris (pilotes, màscares de vidre, matalassos, etc..).
 • En el recinte de la piscina (tant dins com a fora de l’aigua) no es permet córrer, saltar, empènyer, enfonsar o practicar jocs que puguin suposar un risc per als altres usuaris.
 • Respecteu les senyalitzacions i espais reservats a determinats usos d’acord amb la programació dels cursets i activitats dirigides.
 • Nedeu sempre per la dreta del vostre carrer.
 • Si patiu alguna malaltia cardíaca, respiratòria o de tipus epilèptic heu d’avisar els tècnics o el socorrista i anar sempre acompanyats.
 • No és permès l’accés a la zona de bany a persones que pateixen malalties dèrmiques, infeccioses i/o contagioses.
 • Respecteu les normes de seguretat i els senyals de fondària de la piscina.
 • Cal ésser puntuals en l’inici i final de les activitats dirigides i cursets.
 • No podeu entrar amb bosses d’esport, ni cap altre objecte (pilotes, matalassos, …) que el personal de la instal·lació no autoritzi. No podeu canviar-vos la roba al recinte de la piscina (excepte els nadons a la zona habilitada).
 • Porteu un dispositiu que afavoreixi la flotabilitat dels nens que no saben nedar. Comproveu que estigui autoritzat pel centre. Consulteu-ho a la recepció.
 • El compliment d’aquestes normes bàsiques és imprescindible per poder utilitzar la piscina.

Informem

L’aigua es mantindrà en òptimes condicions si abans de fer-ne ús us dutxeu bé. L’aportació de matèria orgànica per una deficient neteja personal és el principal focus de desestabilització química i d’higiene de l’aigua.

Normativa piscina exterior

 • La piscina estarà oberta al bany en el període d’estiu cada dia de dilluns a diumenge de 10.30 a 19.30h.
 • Utilitzeu roba de bany i sabatilles de bany. Per qüestions sanitàries no han de ser sabatilles que s’utilitzin pel carrer, han de ser exclusives per a la piscina.
 • No es permet ni menjar ni beure en tot el recinte, tret de les zones habilitades.
 • No es permet entrar amb roba i/o calçat de carrer.
 • No bellugueu les taules i cadires dels llocs on són, ni plegueu els para-sols.
 • Tingueu cura de no embrutar el terra.
 • Els usuaris menors de 13 anys (inclosos), i les persones dependents o amb necessitats específiques, han d’anar acompanyats d’una persona adulta responsable, tant a la piscina com a la resta de la instal·lació, excepte quan participin d’una activitat dirigida adreçada a la seva edat i/o condició.

Normativa per a l’ús de l’hidromassatge

 • No es permet l’ús a menors de 15 anys (inclòs).
 • Dutxeu-vos molt bé abans d’entrar.
 • Heu de portar casquet de bany.
 • Cal entrar amb banyador, no es permet cap altre tipus de vestuari (malles, pantalons esportius o altres).
 • El temps límit permès és de 10 minuts si hi ha persones esperant.
 • Respecteu l’espai i el descans dels altres usuaris.
 • No preneu el bany si patiu alguna infecció contagiosa a la pell.
 • El compliment d’aquestes normes bàsiques és imprescindible per poder fer ús de l’hidromassatge.

Informem

L’aigua de l’hidromassatge es mantindrà en òptimes condicions si abans de fer-ne ús us dutxeu molt bé. L’aportació de matèria orgànica per una deficient neteja personal és el principal focus de desestabilització química i d’higiene de l’aigua.

Normativa per a l’ús de la sauna i el bany de vapor

 • No es permet l’ús a menors de 15 anys.
 • Dutxeu-vos i eixugueu-vos bé abans d’entrar. A la sauna no es pot entrar mullat.
 • Cal entrar amb banyador, no es permet cap altre tipus de vestuari (malles, pantalons esportius o altres).
 • Poseu una tovallola sobre el banc per asseure-us o estirar-vos.
 • No trepitgeu els bancs amb les sabatilles de bany, deixeu-les a terra.
 • No està permès afaitar-se, depilar-se o exfoliar-se la pell.
 • No està permès utilitzar cremes, aromes, gels, ni cap altre producte cosmètic o aromàtic.
 • En cas de tenir sensació d’angoixa, mareig o indisposició, sortiu de la sauna i aviseu al o la socorrista.

Recomanem

 • Treure-us els objectes metàl·lics (anells, arracades…).
 • Beure líquids abans de fer ús de la sauna.
 • Fer estades de no més de 10 minuts seguits com a màxim a l’interior de la sauna.
 • Respirar lentament i per la boca, no respireu pel nas.
 • Un cop feta la sessió, aixequeu-vos pausadament i dutxeu-vos amb aigua tèbia o freda començant pels peus i les cames.
 • Beveu líquids després de la sessió, un cop canviats.
 • No fer ús d’aquest servei si patiu alguna malaltia cardiorespiratòria, esteu embarassada, us han operat recentment, teniu hipertensió, sou diabètics, teniu varius o alguna hemorràgia.

Normes d’ús de les pistes de pàdel

 • L’horari de lloguer de pistes és:
  • De dilluns a divendres: 8.00-22.00h
  • Dissabte: 8.00-19.30h
  • Diumenge: 9.00-13.30h
 • Es pot reservar pista amb una durada de joc de 60 o 90 minuts seguits de 2 a 4 jugadors.
 • No es pot accedir a les pistes amb entrenadors personals aliens al centre.
 • Pista oberta per abonats i abonades de 10-12h i de 17-19h.
 • Una vegada finalitzat el temps de la reserva, els jugadors han d’abandonar la pista deixant-la neta i recollint totes les seves pertinences, facilitant que el següent partit comenci a l’hora.
 • El lloguer de pista s’abonarà en la seva totalitat abans del començament del partit.
 • Les tarifes de lloguer de pistes inclouen la il·luminació.
 • Tots els usuaris han de tenir un comportament cívic i respectuós amb el personal i la resta d’usuaris.
 • Pel bon funcionament de la instal·lació, cal que seguiu sempre les indicacions del personal del centre. Es reserva el dret a prohibir l’ús de les instal·lacions a aquelles persones que no compleixin la normativa.
 • Els clients manifesten ser aptes per a la pràctica esportiva eximint de qualsevol responsabilitat relacionada amb possibles lesions que poguessin patir en el moment de la pràctica esportiva.

Normes per al circuit exterior

 • Seguiu les indicacions dels cartells de cada estació i no us oblideu d’escalfar al començar i estirar a l’acabar.
 • Els menors de 13 anys han d’anar acompanyats d’un adult.
 • Respecteu la resta d’usuaris.
 • Heu de tenir cura del material esportiu, dels aparells, de les estacions i de la zona enjardinada.
 • Recordeu utilitzar les papereres.
 • Us heu de netejar els peus abans de tornar a entrar a la instal·lació.
 • La instal·lació no pot fer-se responsable dels objectes que us hi deixeu.
 • Els tècnics de la sala de fitness us resoldran els vostres dubtes.
 • El material de la sala de fitnes no es pot treure al circuit exterior.

Recordeu que la instal·lació és de tots, cuideu-la com si fos casa vostra i així la podrem gaudir durant més temps i en millors condicions.

Moltes gràcies!

Aquest lloc web fa servir cookies pròpies i de tercers per facilitar-te una experiència de navegació òptima i recollir informació anònima per millorar i adaptar-nos a les teves preferències i pautes de navegació. Navegar sense acceptar les cookies limitarà la visibilitat i funcions del web.   
Privacidad